Negatiften Pozitife Kesin Bir Delil

Interface, hem üretim süreçlerinde hem de kullanım ömrü boyunca ürünlerindeki karbon ayak izini sıfıra indirmek üzere attığı adımları, karbon yakalayan karo halılarıyla ileri taşıyor.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak büyüyen ve çocukluğunda hiçbir şeyin ziyan edilmediği bir döngü içinde yaşandığını hatırlayan Interface Bilim ve Teknoloji baş sorumlusu John Bradford, özellikle Endüstri Devrimi sonrası karbon bazlı ürünlerin dünyada aşırı birikimine karşı önlem alınması gerektiğini vurguluyor. Interface’in “İklimi Geri Alma” vizyonu ve “Sıfır Hedefi” doğrultusunda dünyadaki karbon döngüsünün nasıl yeniden dengelenebileceğini sorguluyor.

Net-pozitif çevresel etkiyi mümkün kılabilmek için öncelikle atık karbon miktarını azaltmak; bunun için de karbonun kapalı döngüsünü yeniden kurmak ya da karbonu mekanik olarak yutacak bir teknoloji geliştirmek gerektiğinin altını çiziyor. Doğada karbon döngüsü bitkilerin fotosentez süreci üzerinden tamamlanıyor. Bitkiler atmosferdeki karbondioksiti ayrıştırarak karbonu dokuların yapımında kullanıyor. Interface’in son 20 yıldır geliştirdiği sistem de bu doğal döngüden ilham alıyor ve bitkisel kökenli karbonu bünyesinde hapsediyor. Bu süreçte de bitki kendi varlığını sürdürebiliyor.