Sağlık Yapıları Günümüze Dek Nasıl Değişti?

Tarih boyunca iyileştirme pratiklerimiz nasıl dönüştü? Antik çağlardan bugüne sağlık yapılarındaki değişimler ışığında biyofilik yaklaşımların sürece katkıları neler?

Bugün hepimizin zihninde beyaz koridorlar, ilaç kokuları ve kötü yemekler canlandıran hastaneler, antik çağlarda farklı koşullara sahipti. William Schlein “hospitalapolis” olarak adlandırdığı Antik Yunan hastanelerini, birer toplumsal spritüal merkez olarak tanımlıyor. “Pek çok işlevi içinde barındıran bu merkezler günümüzün ‘iyileşme makineleri’nden farklı olarak iyileşmenin toplumsal birtakım ritüelleriyle temas içindeydi” diyen Schlein, son on yılda sağlık alanında ortaya atılan “kanıta dayalı tıp ve tasarım” anlayışını değerlendiriyor. Biyofilik tasarım yöntemlerinin, hastane mekanlarında iyileşme sürecine olumlu katkılarını “kanıtlanmış” neticeleriyle ortaya koyuyor.

Doğayla temas etmenin, seçeneklere sahip olmanın, temizliğin ve doğru çözülmüş konfor koşullarına sahip olmanın iyileşme sürecine olumlu etkilerinin altını çiziyor.